ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่บล็อกการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยครูช่อรัก   พันธ์สวัสดิ์

Advertisements
โพสท์ใน คุยกับเจ้าของบล็อก | 1 ความเห็น

ทดสอบวางโค๊ดสไลด์

http://www.slide.com/r/x_tMWomU4j8Q6lsUywmNmhh88u8o_Huz?previous_view=mscd_embedded_url&view=original

โพสท์ใน สไลด์ | ใส่ความเห็น

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

โพสท์ใน วิดีโอ | ใส่ความเห็น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โพสท์ใน วิดีโอ | ใส่ความเห็น

สไลด์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โพสท์ใน ข้อมูลสารสนเทศ | ใส่ความเห็น

องค์ประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์

นักเรียนจะได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด องค์ประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะทำให้ระบบสามารถทำงานได้ ซึ่งมี 2 ประเภทได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข้อมูลสารสนเทศ | ใส่ความเห็น

ความสัมพันธ์ระบบเลขฐานสองกับระบบดิจิทัล

ระบบดิจิทัลที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ เป็นระบบที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าสองระดับ ซึ่งต่างกับระบบแอนะล็อกดั้งเดิม ที่ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบดิจิทัลทำงานโดยอาศัยแรงดันไฟฟ้าสองระดับ เราจึงสามารถใช้ระบบเลขฐานสอง (เลข 0 กับ เลข 1) แทนแรงดันไฟฟ้าสองระดับนั้น ดังนั้นเมื่อเราสร้างคอมพิวเตอร์ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิทัล เราจึงอาจกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยระบบเลขฐานสอง นั่นคือคอมพิวเตอร์จะใช้เพียงเลข 0 กับเลข 1 เท่านั้นในการทำงาน แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะต้องคำนวณเลขที่มีค่ามาก หรือต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ๆ เลขฐานสองที่ใช้จึงต้องมีจำนวนหลักมาก จำนวนหลักของเลขฐานสองนี่เองที่เราเรียกว่า บิต (Bit) เช่น เลขฐานสองที่ใช้เป็นรหัสแทนตัวอักษรต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเลขฐานสองขนาด 8 บิต คือ มี 8 หลัก เช่น ตัวอักษร A แทนด้วย 0100 0001 อักษร Z แทนด้วย 0101 1010 เป็นต้น

โพสท์ใน เลขฐานสอง | ใส่ความเห็น

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คนเราทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ไม่สามารถจะอยู่ได้โดยไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอก การรับรู้ข่าวสาร เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ การฟังวิทยุหรือดู  โทรทัศน์ ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบหนึ่ง การใช้โทรศัพท์ โทรสาร ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น การถอนเงินจากเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ (ตู้ เอ ที เอ็ม) ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ไม่แต่เฉพาะคนในเมืองเท่านั้น แม้แต่คนในชนบทก็มีส่วนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันด้วย เช่น เมื่อไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอ ทางอำเภอจะเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล กลางของสำนักทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อเชื่อมกันเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียกใช้งานได้ทันที เช่นนี้เรียกว่า ระบบออนไลน์ (หรือสายตรง) ระบบเช่นนี้มีประโยชน์มาก เพราะจำทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกัน และที่เราจะพบได้อีกที่คือระบบเวชระเบียนการค้นหาประวัติผู้ป่วย ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เมื่อมีการเรียกใช้งานก็จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องที่เรียกใช้งานเป็นต้น

โพสท์ใน ข้อมูลสารสนเทศ | ใส่ความเห็น